Produktion

 

Kristianstad Lego arbetar som underleverantör till företag inom varierande branscher i Sverige. Vi inriktar oss på monteringsarbete, avsyning, packning, tillverkning och kvalitetskontroll. Genom att arbeta professionellt, utvecklar vi människor med olika arbetshinder mot att klara av de krav som finns på en arbetsplats. Människan står i centrum och vi inriktar oss på att motivera till arbete eller utbildning, genom att fungera som en bra leverantör till våra kunder, med uppfyllande av kvalitetssystem, med leveransprecision och just in time leveranser - till en konkurrenskraftig kostnad. Med över 2 500 kvm yta och 180 personer har vi kapacitet att klara stora projekt. Företaget startade 1996 och ägs av en stiftelse, som garanterar stabilitet i verksamheten.

Hussein Kanaan

Kvalite och Produktionschef

Kontakta oss på 044-5900581

Kristianstad Lego  ska alltid leverera

Rätt kvalité  -  Rätt kvantitet  -  i Rätt tid  -  till Rätt pris